JFinal

登录 注册

jfinal 文件上传的文件

  1. 文件上传的时候。form表单设置为enctype="multipart/form-data"。有validate验证。model就是空的。 

  2. 如果form不设置enctype="multipart/form-data"  model就有值,没有查出是什么原因。

  3. 1.png

  4. 2.png

  5. 3.png4.png


评论